Lekplatsföreningens och byalagets skrivelse till trafikverket
Trafikverkets svar
Belysningen på cykelbanan dröjer
© hoja.nu 2015. Webbmaster Jonas Brorson jonas.brorson@gmail.com
Styrelse 2019 ordförande: Jonas Brorson Höjaliden 6 0431  271 59 0708 784 626 jonas.brorson@gmail.com ledamöter Henrik Lindwall Maria Höglund Daniel Klintevall Erika Dånge Maria Liljekvist Jack Jensen Joakim Bengtsson
et låter kanske lite motsägelsefullt. Lekplats och vägar, men det är precis vad vi ansvarar för. Lekplatsen ligger mitt i byn och har under de senaste åren förnyats. Nya gungor, gungbräde, snurräcke, början på en balansbana och nu även ett helt renoverat fort. En självklar samlingsplats för de unga i byn. Lekplatsen hålls i form tack vare föreningens medlemmar. Varje år har vi en vårstädning och en höststädning. Därmellan sköts gräset av frivilliga hjältar. Förutom Lekplatsen är vi som fastighetsägare i byn även ansvariga för en del av vägarna.

Inte bara en lekplats

Med läget mitt i byn är lekplatsen en självklar samlingsplats även för vuxna. Varje midsommar ordnas ett ordentligt firande med dans och lekar på dagen och ett klassiskt knytkalas på kvällen där grillarna glöder. Inofficiella kubmästerskap och rundpingis brukar också hinnas med

Världens längsta kasebana

Äldre Höjabarn och vuxna pratar fortfarande om de där magiska somrarna runt millenieskiftet när vattenrutchbanan var på plats. Från början, ganska blygsamt med lite byggplast utrullat i grässlänten, men redan året därpå kom byggnadsställningarna fram och satte svindelkänslan på prov. Alla med lite självbevarelsedrift tvekade, men alla åkte.

Höja lekplatsförening

D
© hoja.nu 2019. Webbmaster Jonas Brorson jonas.brorson@gmail.com
Styrelse 2019 ordförande: Jonas Brorson Höjaliden 6 0431  271 59 0708 784 626 jonas.brorson@gmail.com ledamöter Henrik Lindwall Maria Höglund Daniel Klintevall Erika Dånge Maria Liljekvist Jack Jensen Joakim Bengtsson
et låter kanske lite motsägelsefullt. Lekplats och vägar, men det är precis vad vi ansvarar för. Lekplatsen ligger mitt i byn och har under de senaste åren förnyats. Nya gungor, gungbräde, snurräcke, början på en balansbana och nu även ett helt renoverat fort. En självklar samlingsplats för de unga i byn. Lekplatsen hålls i form tack vare föreningens medlemmar. Varje år har vi en vårstädning och en höststädning. Därmellan sköts gräset av frivilliga hjältar. Förutom Lekplatsen är vi som fastighetsägare i byn även ansvariga för en del av vägarna.

Inte bara en lekplats

Med läget mitt i byn är lekplatsen en självklar samlingsplats även för vuxna. Varje midsommar ordnas ett ordentligt firande med dans och lekar på dagen och ett klassiskt knytkalas på kvällen där grillarna glöder. Inofficiella kubmästerskap och rundpingis brukar också hinnas med

Världens längsta kasebana

Äldre Höjabarn och vuxna pratar fortfarande om de där magiska somrarna runt millenieskiftet när vattenrutchbanan var på plats. Från början, ganska blygsamt med lite byggplast utrullat i grässlänten, men redan året därpå kom byggnadsställningarna fram och satte svindelkänslan på prov. Alla med lite självbevarelsedrift tvekade, men alla åkte.
D

Höja lekplatsförening